Grāmatvedības pakalpojumos ietvertas sekojošas operācijas:

Datorizēta (elektroniska) grāmatvedības ikdienas operāciju uzskaites veikšana:
• pirmdokumentu pārbaude, iegrāmatošana un noformēšana (izrakstītie un saņemtie rēķini, čeki);
• grāmatvedības un nodokļu reģistru uzskaite ar licencēto grāmatvedības programmu;
• bankas operāciju iegrāmatošana;
• kases operāciju uzskaite.
 
Atskaišu sagatavošana un nodošana Valsts ieņēmumu dienestā:
• PVN deklarācija, pielikumi;
• ziņojums par VSAOI un IIN iemaksām;
• darbinieku kustības atskaite uzņēmumā;
• paziņojums par algas nodokli;
• atskaites par stingrās uzskaites kvīšu grāmatiņām;
• paziņojums par fiziskām personām izmaksātām summām;
• skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšana;
• nodokļu norēķinu salīdzināšana un pārbaude ar VID datiem.
• atskaites sastādīšana LR Statistikas pārvaldē.
 
Darba algas un nodokļu aprēķina veikšana:
• aprēķinātās darba algas fiksēšana, pamatojoties uz atbildīgās personas sniegto informāciju;
• ikmēneša darba algu saraksta sastādīšana;
• atvaļinājuma naudas aprēķins;
• slimības naudas aprēķins;
• pabalsta aprēķins no uzņēmuma;
• kompensācijas aprēķins;
• obligāto VSAOI iemaksu aprēķins;
• iedzīvotāju ienākuma nodokļu aprēķins;
• nodokļu grāmatiņas aizpildīšana.

Pamatlīdzekļu uzskaite:
• pieņemšana uzskaitē;
• aktu noformēšana par ieviešanu ekspluatācijā;
• amortizācijas aprēķins;
• aktu noformēšana par izņemšanu no ekspluatācijas;
• finansu uzskatei nepieciešamo kartiņu aizpildīšana un kārtošana;
• pamatlīdzekļu atlikumu inventarizācijas aktu noformēšana, pamatojoties uz atbildīgo personu sniegto informāciju.
 
Gada pārskatu sastādīšana:
• debitoru un kreditoru norēķinu salīdzināšana;
• nodokļu maksājumu salīdzināšana ar VID datiem;
• pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins;
• gada pārskata un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošana;
• uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošana un nodokļa avansa maksājumu aprēķins.